Reklamácia tovaru

Na každý tovar predávaný zákazníkovi prostredníctvom nášho virtuálneho obchodu sa vzťahuje zákonná 24 mesačná záručná lehota.

Aby sme predišli častým reklamáciám, bude tovar u ktorého je to možné prechádzať pri predaji kontrolou.
V prípade, že sa na tovare vyskytne výrobná vada alebo iný nedostatok z výroby je potrebné takýto tovar obratom zaslať na nasledovnú adresu: DOORZ, Kálov 654/25, Žilina 010 01 , prípadne informovať zákaznícke oddelenie na mailovej adrese [email protected], alebo na telefónnom čísle 041/5622097.

K tovaru je potrebné priložiť dobierkový doklad a lístok s presným popisom vady! Takýto tovar Vám bude najneskôr do 30 dní vymenený za bezchybný, alebo v prípade kedy nebude možná výmena Vám budú vrátené peniaze.

Není možné uznat následující typy reklamaci:

Reklamované zboží nemá přiložený dobírkový doklad, fakturu potvrzující jeho zakoupení u nás a nemá lístek s přesným popisem závady.

Zboží poškozené neodbornou manipulací a mechanickým poškozením zákazníkům.

Zboží, které bude vyměněno na základě uznané reklamace Vám bude zaslán na Vaši adresu bezplatně (na naše náklady).

Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku:

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov (odstupenie od zmluvy.pdf)